Facebook

Střední škola Strážnice

Střední škola Strážnice vznikla 1. 7. 2012 sloučením Střední odborné školy oděvní a SOU, Strážnice, Úprkova 1733, a Střední odborné školy Strážnice, Skácelova 890, přičemž první uvedená škola se stala nástupnickou organizací Střední školy Strážnice, Skácelova 890. Obě zmíněné střední školy hrály v minulosti významnou úlohu v rozvoji vzdělávání v oblasti Strážnicka, Veselska, Hodonínska.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Technický kroužek pro žáky ZŠ právě zahájil svoji činnost 😉: přiměřeně věku zasvětíme zájemce do tajů zpracování materiálů (ručně i strojně), modelování, 3D tisku, robotiky, práce v grafických programech i jiného. To vše pod odborným dohledem zkušených pedagogů v našich odborných učebnách a dílnách každý pátek odpoledne.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Exkurze 3. a 4. ročníku oboru MSM a GD ve dnech 16. - 18. 10. do Prahy. Hlavní náplní exkurze je návštěva veletrhu Design blok 2019 a pamětihodnosti Prahy. Například úžasná komentovaná prohlídka Anežského kláštera.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice sdílel(a) odkaz.
Žáci Střední školy Strážnice navštívili Itálii. Prohlédli si Milano, Padovu, muzeum Ferrari v Maranelle a Modeně. Poslední den návštěvy pak obdivovali Benátky.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Ve středu 9.10. jsme s oborem oděvní a interiérový design navštívili Olomouc – město všech uměleckých slohů. Zajímaly nás hlavně interiéry – současné i ty historické. A měli jsme se na co dívat – ať už v Arcidiecézním muzeu, ve vile Primavesi nebo v hotelu Long Story Short Café.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
Žáci oboru Aranžér připravili dekorace a aranžmá svatby – tentokrát v odstínech modré.
Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice
"I z historie se dá čerpat inspirace. Jako ukázku renesanční a barokní typografie, tisku a vazby, nám knihy zapůjčila farnost Šardice. Děkujeme"