Pracoviště střední školy Strážnice:

Něco o škole: 
Střední škola Strážnice vznikla k 1.7.2012 optimalizací SOŠ
a SOU Strážnice a SOŠ Strážnice. Obory a kvalita výuky zůstávají zachovány. (ocenění školy)